Di dân khỏi di tích kinh thành Huế: Trong năm 2019 hoàn thành di dời 523 hộ dân


13:00 29/12/2018 |
Theo Viết Thiệp / Sức Khỏe Cộng Đồng

Theo Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm năm 2019 về việc di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại khu vực 1 Kinh thành Huế, trong năm 2019 phải hoàn thành di dời cho 523 hộ dân.

di-dan-khoi-di-tich-kinh-thanh-hue-trong-nam-2019-hoan-thanh-di-doi-523-ho-dan
Những ngôi nhà tạm bợ khiến di tích mất mỹ quan.

Ngày 29/12, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, UBND tỉnh này vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm năm 2019 về di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại khu vực 1 Kinh thành Huế.

Kế hoạch này nhằm đẩy nhanh công tác chỉnh trang đô thị di sản và ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội cho các hộ dân đang sinh sống tại khu vực Thượng thành, Eo bầu, hộ thành hào và tuyến phòng lộ thuộc di tích Kinh thành Huế.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch nhằm hoàn thành di dời, giải phóng mặt bằng, tái định cư hơn 523 hộ dân thuộc khu vực Thượng thành trong năm 2019. Hoàn thành việc giải phóng mặt bằng diện tích 9,98 ha khu tái định cư trước ngày 30/3/2019.

Đồng thời, đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư (khu vực 1 và khu vực 2): khởi công xây dựng trước ngày 1/4/2019; Đầu tư hoàn thành khu tái định cư trước ngày 1/8/2019 để giao đất tái định cư cho các hộ xây dựng nhà ở.

Ngoài ra, còn hoàn thành thủ tục về đầu tư, xây dựng và đất đai đối với dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu dân cư giai đoạn 3 để kịp thời đầu tư trong tháng 9/2019, chuẩn bị quỹ đất tái định cư phục vụ di dời dân cư giai đoạn 2020 – 2021.

di-dan-khoi-di-tich-kinh-thanh-hue-trong-nam-2019-hoan-thanh-di-doi-523-ho-dan
Một hộ dân sinh hoạt trong không gian chật hẹp hàng chục năm nay.

Để đạt mục tiêu trên, một số nhiệm vụ và giải pháp sẽ được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện, đó là: Tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, công tác thu hồi đất; Huy động nguồn lực tài chính, tập trung nhân lực đảm bảo cho việc thực hiện đúng tiến độ…

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp để người dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tăng cường vai trò giám sát của cộng đồng, chính quyền địa phương; Công khai, minh bạch phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định...

di-dan-khoi-di-tich-kinh-thanh-hue-trong-nam-2019-hoan-thanh-di-doi-523-ho-dan
Sống trên thượng thành nên chiếc cầu thang là hình ảnh quen thuộc ở khu vực Thượng thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cấp, các ngành cần tăng cường, đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích Cố đô Huế, bảo tồn kho tài nguyên văn hoá vật thể đặc sắc tiêu biểu của văn hoá dân tộc Việt Nam, góp phần tạo ra các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn phục vụ du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chưa hết, còn cải tạo cảnh quan môi trường thiên nhiên vùng di tích, tôn tạo cảnh quan văn hóa, kiến trúc di sản đô thị Huế, góp phần thực hiện chủ trương giãn dân, giảm thiểu áp lực gia tăng mật độ tham gia giao thông và ùn tắc tại khu vực Kinh thành Huế.

 

Cuộc sống khốn khó nơi di tích Kinh thành Huế

Hàng ngàn hộ dân sinh sống trong những căn nhà tạm bợ, chật hẹp, các điều kiện về vệ sinh, môi trường không đảm bảo, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Ngoài ra, mỹ quan đô thị bị ảnh hưởng, xâm phạm nghiêm trọng di tích.

 

Cuộc sống khốn khó của người dân sau bão

Sau bão là những giọt nước mắt, lòng quặn thắt vì mất mát, thiệt hại.... Có lẽ với người dân xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình cùng chung hoàn cảnh là đã rơi vào cảnh trắng tay.