13:06 23/01/2020

Huế mộng mơ và trang nghiêm

Không biết từ bao giờ, địa danh Huế đã trở thành một tính từ quen thuộc đối với người Việt Nam và đông đảo bạn bè quốc tế.

Xem thêm