11:09 29/10/2019

Uganda – địa ngục trần gian của người LGBT

Không chỉ người LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới), bất kỳ ai ủng hộ quyền hoặc kêu gọi thừa nhận cộng đồng này cũng đều trở thành mục...

Xem thêm