15:30 20/01/2020

Sao Việt chuẩn bị đón Tết như thế nào?

Siêu mẫu Thanh Hằng, ca sĩ Thanh Thảo... đã trang hoàng nhà cửa đầy không khí Tết.

Xem thêm