07:15 19/01/2020

Nhà văn gốc Việt từng không nghĩ sẽ có ngày quay về cố hương

Nhà văn Andrew Lâm, người theo gia đình đến Mỹ năm 11 tuổi, không nghĩ sẽ có ngày trở về quê hương.

Xem thêm