19:00 23/01/2020

Yếu nhân tuổi chuột: Nữ hoàng cách mạng cam Tymoshenko

Hầu hết những nhà lãnh đạo tuổi chuột nổi tiếng đều có vị trí đặc biệt đối với lịch sử đất nước hoặc tạo những dấu ấn đặc biệt trên...

Xem thêm