13:00 23/01/2020

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao tiết lộ về kế hoạch tập huấn cho kình ngư Ánh Viên trong năm 2020

Năm 2020, Tổng cục Thể dục Thể thao quyết định sẽ không để kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sang Mỹ tập huấn.

Xem thêm