Người sử dụng lao động có bắt buộc phải thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động không?


06:51 17/11/2019 |
Theo BTV / Sức Khỏe Cộng Đồng

Các cơ quan quản lý người lao động được khuyến khích chứ không bắt buộc phải trả tiền thưởng Tết Nguyên đán (trừ khi có thỏa thuận cụ thể bằng hợp đồng).

co-quan-quan-ly-co-bat-buoc-phai-thuong-tet-nguyen-dan-cho-nguoi-lao-dong-khong
Cơ quan quản lý có bắt buộc phải thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động không?
Ảnh minh họa

Tiền thưởng Tết Nguyên đán là vấn đề rất được quan tâm mỗi dịp cuối năm của người lao động. Đối với nhiều người, đây có thể là khoản dôi dư duy nhất sau một năm lao động. Tuy nhiên thực tế, có đơn vị thưởng Tết rất nhiều, có đơn vị chỉ là chút động viên, thậm chí có đơn vị không có. Vậy, vấn đề này có được pháp luật quy định như thế nào?

Đối với cán bộ, công chức, Khoản 2 Điều 12 Luật Cán bộ, công chức 2008 có quy định về quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương như sau:

Điều 12. Quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương

2. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Còn đối với viên chức, tại Khoản 3, Điều 12 Luật Viên chức 2010 có quy định đối với tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương như sau:

Điều 12. Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương

3. Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong khi đó, tiền thưởng được quy định tại Điều 103 Bộ luật Lao động 2012 như sau:

Điều 103. Tiền thưởng

1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Như vậy, theo các quy định nêu trên, việc cơ quan, doanh nghiệp không bị yêu cầu bắt buộc phải chi tiền thưởng Tết Nguyên đán cho nhân viên, người lao động,... 

Tuy nhiên, việc chi tiền thưởng Tết cho người lao động, cán bộ, công chức và người lao động còn được căn cứ vào hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đã ký kết, dựa trên quy chế nội bộ riêng của từng cơ quan, doanh nghiệp, ngoài ra còn căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong năm, hiệu quả, năng suất làm việc và mức độ hoàn thành công việc trong năm của người lao động.

Trong trường hợp nếu người sử dụng lao động có thỏa thuận bằng hợp đồng về vấn đề tháng lương thứ 13 hay thưởng Tết Nguyên đán, nếu không chi tiền thưởng Tết theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đã giao kết và quy chế của đơn vị quy định thì người lao động có quyền khiếu nại lên tổ chức công đoàn tại cơ sở hoặc khởi kiện ra tòa án để được giải quyết.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/nguoi-su-dung-lao-dong-co-bat-buoc-phai-thuong-tet-nguyen-dan-cho-nguoi-lao-dong-khong-141985.html