Việt Nam lọt danh sách 25 quân đội mạnh nhất thế giới 2019


06:31 02/10/2019 |
Theo Hải Yến / An Ninh Thủ Đô

Bảng xếp hạng sức mạnh quân sự năm 2019 của Global Firepower đã đánh giá tiềm lực quân sự của 137 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Giữ vị trí đầu bảng vẫn là những cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Pháp… Thú vị là trong top 25, quân đội Việt Nam đứng ở vị trí 23.

Việt Nam lọt danh sách 25 quân đội mạnh nhất thế giới 2019
25. Saudi Arabia, chỉ số sức mạnh: 0,4268. Với ngân sách quốc phòng 70 tỷ USD trên tổng dân số 33 triệu USD, Saudi Arabia ước tính có 230.000 quân nhân, tổng số máy bay chiến đấu 244 chiếc, xe tăng chiến đấu 1.062 chiếc…
Việt Nam lọt danh sách 25 quân đội mạnh nhất thế giới 2019
24. Ba Lan, chỉ số sức mạnh: 0,4059. Ba Lan có gần 38,5 triệu dân thì ước tính có 105.000 quân nhân. Ngân sách quốc phòng 9,36 tỷ USD, với tổng lượng máy bay 469 chiếc cùng 1.100 xe tăng, 83 vũ khí, khí tài hải quân…
Việt Nam lọt danh sách 25 quân đội mạnh nhất thế giới 2019
23. Việt Nam, chỉ số sức mạnh: 0,3988. Dân số Việt Nam khoảng 97 triệu người, số quân nhân ước tính 5,4 triệu người (khoảng 5 triệu quân dự bị), chi tiêu quốc phòng khoảng 3,3 tỷ USD, tổng lượng máy bay 318 chiếc cùng 2.575 xe tăng, 65 vũ khí, khí tài hải quân…
Việt Nam lọt danh sách 25 quân đội mạnh nhất thế giới 2019
22. Đài Loan, chỉ số sức mạnh: 0,3956. Đài Loan (Trung Quốc) có khoảng 23 triệu dân, trong đó quân nhân ước tính 1,89 triệu người. Chi tiêu quốc phòng khoảng 10,725 tỷ USD, tổng lượng máy bay 837 chiếc cùng 1.885 xe tăng, 87 vũ khí, khí tài hải quân…
Việt Nam lọt danh sách 25 quân đội mạnh nhất thế giới 2019
21. Canada, chỉ số sức mạnh: 0,3941. Dân số Canada khoảng 39 triệu người, số quân nhân ước tính 94.000 người, chi tiêu quốc phòng khoảng 21,2 tỷ USD, tổng lượng máy bay 384 chiếc cùng 80 xe tăng, 63 vũ khí, khí tài hải quân…
Việt Nam lọt danh sách 25 quân đội mạnh nhất thế giới 2019
20. Tây Ban Nha, chỉ số sức mạnh: 0,3921. Dân số Tây Ban Nha khoảng 49 triệu người, số quân nhân ước tính 139.500 người, chi tiêu quốc phòng khoảng 11,6 tỷ USD, tổng lượng máy bay 522 chiếc cùng 327 xe tăng, 46 vũ khí, khí tài hải quân (1 tàu sân bay)
Việt Nam lọt danh sách 25 quân đội mạnh nhất thế giới 2019
19. Australia, chỉ số sức mạnh: 0,3277. Dân số Australia khoảng 23 triệu người, số quân nhân ước tính 79.700 người, chi tiêu quốc phòng khoảng 26,3 tỷ USD, tổng lượng máy bay 467 chiếc cùng 66 xe tăng, 47 vũ khí, khí tài hải quân (2 tàu sân bay)…
Việt Nam lọt danh sách 25 quân đội mạnh nhất thế giới 2019
18. Triều Tiên, chỉ số sức mạnh: 0,3274. Dân số Triều Tiên khoảng 25 triệu người, số quân nhân ước tính 7,58 triệu người, chi tiêu quốc phòng khoảng 7,5 tỷ USD, tổng lượng máy bay 949 chiếc cùng 6.075 xe tăng, 967 vũ khí, khí tài hải quân…
Việt Nam lọt danh sách 25 quân đội mạnh nhất thế giới 2019
17. Israel, chỉ số sức mạnh: 0,2964. Dân số Israel khoảng 8,4 triệu người, số quân nhân ước tính 615.000 người, chi tiêu quốc phòng khoảng 19,6 tỷ USD, tổng lượng máy bay 595 chiếc cùng 2.760 xe tăng, 65 vũ khí, khí tài hải quân…
Việt Nam lọt danh sách 25 quân đội mạnh nhất thế giới 2019
16. Indonesia, chỉ số sức mạnh 0,2804. Dân số Indonesia khoảng 262,7 triệu người, số quân nhân ước tính 800.000 người, chi tiêu quốc phòng khoảng 6,9 tỷ USD, tổng lượng máy bay 451 chiếc cùng 315 xe tăng, 221 vũ khí, khí tài hải quân…
Việt Nam lọt danh sách 25 quân đội mạnh nhất thế giới 2019
15. Pakistan, chỉ số sức mạnh 0,2798. Dân số Pakistan khoảng 208 triệu người, số quân nhân ước tính 1,2 triệu người, chi tiêu quốc phòng khoảng 7 tỷ USD, tổng lượng máy bay 1.342 chiếc cùng 2.200 xe tăng, 197 vũ khí, khí tài hải quân…
Việt Nam lọt danh sách 25 quân đội mạnh nhất thế giới 2019
14. Iran, chỉ số sức mạnh: 0.2606. Dân số Iran khoảng 83 triệu người, số quân nhân ước tính 837.000 người, chi tiêu quốc phòng khoảng 6,3 tỷ USD, tổng lượng máy bay 509 chiếc cùng 1.634 xe tăng, 398 vũ khí, khí tài hải quân…
Việt Nam lọt danh sách 25 quân đội mạnh nhất thế giới 2019
13. Brazil, chỉ số sức mạnh: 0,2487. Dân số Brazil khoảng 209 triệu người, số quân nhân ước tính 1,6 triệu người, chi tiêu quốc phòng khoảng 29,3 tỷ USD, tổng lượng máy bay 706 chiếc cùng 437 xe tăng, 110 vũ khí, khí tài chải quân…
Việt Nam lọt danh sách 25 quân đội mạnh nhất thế giới 2019
12. Ai Cập, chỉ số sức mạnh: 0,2283. Dân số Ai Cập khoảng 99 triệu người, số quân nhân ước tính 920.000 người, chi tiêu quốc phòng khoảng 4,4 tỷ USD, tổng lượng máy bay 1.092 chiếc cùng 2.1760 xe tăng, 39 vũ khí, khí tài hải quân (2 tàu sân bay)…
Việt Nam lọt danh sách 25 quân đội mạnh nhất thế giới 2019
11. Italia, chỉ số sức mạnh: 0,2277. Dân số Italia khoảng 62 triệu người, số quân nhân ước tính 357.000 người, chi tiêu quốc phòng khoảng 29,2 tỷ USD, tổng lượng máy bay 831 chiếc cùng 200 xe tăng, 137 vũ khí, khí tài hải quân (5 tàu sân bay)…
Việt Nam lọt danh sách 25 quân đội mạnh nhất thế giới 2019
10. Đức, chỉ số sức mạnh: 0,2097. Dân số Đức khoảng 80 triệu người, số quân nhân ước tính 201.000 người, ngân sách quốc phòng khoảng 49,1 tỷ USD, tổng lượng máy bay 631 chiếc cùng 900 xe tăng, 81 vũ khí, khí tài hải quân…
Việt Nam lọt danh sách 25 quân đội mạnh nhất thế giới 2019
9. Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ số sức mạnh: 0,2089. Dân số Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 81 triệu người, số quân nhân ước tính 735.000 người, ngân sách quốc phòng khoảng 8,6 tỷ USD, tổng lượng máy bay 1.067 chiếc cùng 3.200 xe tăng, 164 vũ khí, khí tài hải quân
Việt Nam lọt danh sách 25 quân đội mạnh nhất thế giới 2019
8. Vương quốc Anh, chỉ số sức mạnh: 0,1797. Dân số Vương quốc Anh khoảng 65 triệu người, số quân nhân ước tính 233.000 người, chi tiêu quốc phòng khoảng 47,5 tỷ USD, tổng lượng máy bay 811 chiếc cùng 331 xe tăng, 76 vũ khí, khí tài hải quân (1 tàu sân bay)…
Việt Nam lọt danh sách 25 quân đội mạnh nhất thế giới 2019
7. Hàn Quốc, chỉ số sức mạnh 0,1761. Dân số Hàn Quốc khoảng 51,5 triệu người, số quân nhân ước tính 5,8 triệu người, chi tiêu quốc phòng khoảng 38,3 tỷ USD, tổng lượng máy bay 1.614 chiếc cùng 2.6654 xe tăng, 166 vũ khí, khí tài hải quân (1 tàu sân bay)…
Việt Nam lọt danh sách 25 quân đội mạnh nhất thế giới 2019
6. Nhật Bản, chỉ số sức mạnh: 0,1707. Dân số Nhật Bản khoảng 126 triệu người, số quân nhân ước tính 303.000 người, chi tiêu quốc phòng khoảng 47 tỷ USD, tổng lượng máy bay 1.572 chiếc cùng 1.004 xe tăng, 131 vũ khí, khí tài hải quân (4 tàu sân bay)…
Việt Nam lọt danh sách 25 quân đội mạnh nhất thế giới 2019
5. Pháp, chỉ số sức mạnh: 0,1584. Dân số Pháp khoảng 67 triệu người, số quân nhân ước tính 388.000 người, chi tiêu quốc phòng khoảng 40,5 tỷ USD, tổng lượng máy bay 1.248 chiếc cùng 406 xe tăng, 118 vũ khí, khí tài hải quân (4 tàu sân bay)…
Việt Nam lọt danh sách 25 quân đội mạnh nhất thế giới 2019
4. Ấn Độ, chỉ số sức mạnh: 0,1065. Dân số Ấn Độ khoảng 1,3 tỷ người, số quân nhân ước tính 3,4 triệu người, chi tiêu quốc phòng khoảng 55,2 tỷ USD, tổng lượng máy bay 2.082 chiếc cùng 4.184 xe tăng, 295 vũ khí, khí tài hải quân (1 tàu sân bay)…
Việt Nam lọt danh sách 25 quân đội mạnh nhất thế giới 2019
3. Trung Quốc, chỉ số sức mạnh: 0,0673. Dân số Trung Quốc khoảng 1,38 tỷ người, số quân nhân ước tính 2,7 triệu người, chi tiêu quốc phòng khoảng 224 tỷ USD, tổng lượng máy bay 3.187 chiếc cùng 13.050 xe tăng, 714 vũ khí, khí tài hải quân (1 tàu sân bay)…
Việt Nam lọt danh sách 25 quân đội mạnh nhất thế giới 2019
2. Nga, chỉ số sức mạnh: 0,0639. Dân số Nga khoảng 142 triệu người, số quân nhân ước tính 3,58 triệu người, chi tiêu quốc phòng khoảng 44 tỷ USD, tổng lượng máy bay 4.078 chiếc cùng 21.932 xe tăng, 352 vũ khí, khí tài hải quân (1 tàu sân bay)…
Việt Nam lọt danh sách 25 quân đội mạnh nhất thế giới 2019
1. Hoa Kỳ, chỉ số sức mạnh: 0.0615. Dân số Hoa Kỳ khoảng 329 triệu người, số quân nhân ước tính 2,1 triệu người, chi tiêu quốc phòng khoảng 716 tỷ USD, tổng lượng máy bay 13.398 chiếc cùng 6.287 xe tăng, 415 vũ khí, khí tài hải quân (24 tàu sân bay)…